Algemene voorwaarden

Verhuurvoorwaarden Sloepen
Voor het huren van een fluisterboot moet ten minste de schipper 16 jaar of ouder zijn. Wij behouden ons het recht voor de boot niet mee te geven wanneer de schipper of (een deel van) het gezelschap onder invloed is van drank en/of drugs of ander storend gedrag vertoond. Of iets als storend gedrag wordt aangemerkt is aan het oordeel van de medewerker van Botenverhuur-Schoone.nl

Reservering
Het reserveren van een fluisterboot kan enkel online gedaan worden via Botenverhuur-Schoone.nl. Reserveringen op Botenverhuur-Schoone.nl zijn definitief na betaling. Onze tarieven zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Annulering
Uw reservering bij Botenverhuur-Schoone.nl kunt u in zijn geheel en zonder kosten annuleren of verzetten 48 uur voor aanvang van de huurperiode, zonder opgave van reden.  Stuur een mail met u boekingsnummer en het verzoek tot annuleren en wij zullen de reservering annuleren en het bedrag terugstorten.

Annuleren met annuleringsverzekering

Heeft u tijdens het reserveren via onze site een annuleringsverzekering afgesloten, dan kunt u tot 4 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos annuleren of verzetten zonder opgaaf van reden. Stuur een mail met u boekingsnummer en het verzoek tot annuleren en wij zullen de reservering annuleren en het bedrag terugstorten.

Aansprakelijkheid
Het huren van een sloep via Botenverhuur-Schoone.nl gebeurt op eigen risico.

Veiligheid
Iedereen aan boord dient zorg te dragen voor de eigen veiligheid. Wij adviseren zwemvesten te dragen en extra alert te zijn op kleine kinderen. Zwemvesten zijn op aanvraag op locatie beschikbaar.

Oplevering boot bij terugkomst
De fluisterboten dienen schoon en ontdaan van afval opgeleverd te worden bij terugkomst.

Verhuurvoorwaarden Partyboot/Rondvaart

Reservering

Onze tarieven zijn inclusief BTW  en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient uw betaling uiterlijk 7 dagen na boeking in ons bezit te zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte rondvaart te annuleren; de annuleringsbepalingen zoals vermeld in het volgende artikel van deze voorwaarden zijn als dan onverminderd van toepassing.

Annuleringskosten

binnen 24 uur voor afvaartdatum: 90%;
binnen 48 dagen voor afvaartdatum: 75%;

Annuleringen dienen vooraf en per email te geschieden. 

Wijzigen aantal personen

Tot 2 dagen (48u) voor vertrek kunt u het aantal personen die gebruik maakt van de BBQ, drankjes en overige horeca arrangementen kosteloos wijzigen. Wijzigingen binnen 48 uur voor vertrek geeft geen recht op restitutie. 

Aansprakelijkheid

Al onze passagiers zijn door ons verzekerd via een WA-verzekering.

Toegankelijkheid

Onze rondvaartboot is toegankelijk d.m.v. enkele traptreden. Wij hebben geen rolstoel lift, maar wij doen ons best om iedereen veilig aan boord te helpen. Indien u twijfelt over de toegankelijkheid dan adviseren wij u om even te komen kijken voordat u reserveert.


Veiligheid

Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper op te volgen. Wij behouden ons het recht voor de rondvaart (voortijdig) te beëindigen of af te wijken van de overeengekomen route indien de aanwijzingen van de schipper niet worden opgevolgd of wanneer de weersomstandigheden dat vereisen.

Communicatie

Al onze contractueel verbindende communicatie verloopt per email (info@botenverhuur-schoone.nl), hieronder vallen o.a. reserveringen, aanpassingen in reserveringen, facturen en annuleringen. We beantwoorden vragen per telefoon maar pas nadat dit bevestigd is per email is het bindend. Al onze communicatie loopt online, we hebben geen postadres. 

Contact gegevens

  • Je kunt ons vinden aan de Harm Smeengekade 16 in Zwolle, vlakbij parkeergarage Emmawijk.

  • Telefoon nummer
    06 – 21 19 66 06

Volg ons!

© Botenverhuur-Schoone - Algemene voorwaarden